Altres sectors

Altres sectors tenen cabuda a més del agroalimentari o el tecnològic; el cultural, el turístic, l’artesà, el tèxtil i el marroquiner, són sectors que durant molts anys han sigut la base de l’economia de la zona.  La diversitat de la Marina Alta permet aprofitar altres camps que encara estan per explotar i adeqüar-los a l’entorn actual.

La modernització i digitalització d’aquestos sectors, junt amb el “saber fer” de la zona, els donarà impuls de nou per tal de recuperar-los, i treballar amb la innovació és clau per a això. La implementació de tecnologia per sí soles no produeix transformació digital, però canviar una organització per aprofitar el potencial d’aquestes tecnologies si que ho fa. Hi ha que invertir més en I + D, potenciar els sectors amb un alt valor afegit, apropar la universitat al món real i empresarial, invertir més en formació i internacionalizar les pimes.
Amb això aconseguirem restablir l’economia col·laborativa i que es treballe en convivència en un mateix entorn.