IDEACIÓ

Quan parlem de la fase d’ideació ens referim a la primera part del programa en la qual es donarà suport als emprenedors per desenvolupar les seves idees i poder convertir-les en una realitat.

En aquesta primera fase l’equip seleccionador triarà 20 idees d’entre totes les presentades per tal que es desenvolupen durant 2 mesos. En acabar aquest període, i d’entre les idees que s’han estat treballant, es farà una segona selecció, que passaran a la següent fase.

Es durà a terme durant els mesos de març i abril, i els integrants dels projectes comptaran amb:
– 2 cursos: Design ThinkingLean Startup.
– 2 conferències.
– 1 Elevator Pitch. Serà la prova final d’aquesta primera fase. Es tracta d’una presentació sobre el projecte davant de l’equip seleccionador, on es buscaran projectes i emprenedors amb idees clares, concises i sintètiques per prendre la decisió de si passa a la següent fase o no. No és un discurs de venda, el principal objectiu és posicionar primer la imatge sobre l’empresa i el producte en pocs minuts. La idea bàsica és condensar un missatge que cride l’atenció d’algú en pocs segons o minuts, obtenint com a resultat, en aquest cas, una plaça en la següent fase.

– Tutories personalitzades amb consultors especialistes a on es desenvoluparan les següents àrees:
· Design Thinking
· Models de negoci
· Investigació de mercat
· Presentacions públiques efectives

Al llarg d’aquesta fase es compliran els següents objectius:

– Validació de les primeres hipòtesi.

– Creació d’una primera versió del producte (prototip)

– Anàlisi i testeig dels primers clients/usuaris.

– Validació del prototip a través de les primeres entrevistes amb clients i proveïdors.

DESCARREGA LES BASES

Inscripció Fase 1

  • Este campo es un campo de validación y debe quedar sin cambios.