Sector tecnològic

Les polítiques nacionals i internacionals veuen en l’economia digital una font de creació d’ocupació i desenvolupament econòmic. El tecnològic és un sector en alça encara que en la Marina Alta no es valore el suficient ja que se segueixen mantenint fortes infraestructures i desenvolupaments en entorns “clàssics” de la indústria, però la tendència cap a projectes d’innovació, desenvolupament web i mobilitat és imparable.

Ara tenim màquines analítiques que poden processar la informació molt més ràpid que els humans i així reduir costos. No obstant això, hi ha coses intrínsecament humanes que una màquina no pot assumir com són la creativitat, la serendipia, i inclús la possibilitat de cometre errors que et porten a un lloc al que d’un altra manera no hauries arribat.

La revolució digital acabarà per arribar a tots els sectors de l’economia, fins i tot aquells més allunyats de l’entorn tecnològic a causa de l’increment d’interaccions, connexions i informació en l’era digital, que són capaços de produir nous models de negoci amb cost proper a zero.